Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

http://klassikoperiptosi.blogspot.com/2009/10/blog-post_4478.htmlΑκούγοντας τον πρωθυπουργό να αναπτύσσει τις προγραμματικές  του δηλώσεις ,εκτός απο την πρόσκληση των πολιτών  για  συμμετοχή στην προσπάθεια εξόδου απο την κρίση και τις γενικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης σε καίριους τομείς της δημόσιας ζωής, προσέξαμε την έμφαση που έδωσε   στη χρήση της "ηλεκτρονικής κάρτας υγείας"  ως βασικού "εργαλείου" στην επίτευξη της  "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης".
Έχουμε αναπτύξει πολλές φορές  τη θέση  μας, ότι  δηλαδή το κύριο μέλημα  της "Νέας Εποχής" είναι ακριβώς η ολοκλήρωση των υποδομών της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" .Φυσικά η ευρύτατη και παγκόσμια χρήση  αυτού του όρου, αποτελεί έναν  ευφημισμό και μια μάσκα αφού στην ουσία πρόκειται για "ηλεκτρονική δικτατορία και παγκόσμια ηλεκτρονική τυραννία".Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των λαϊκών αντιδράσεων , το νανούρισμα των συνειδήσεων και η παιδαγωγία στην εκκοσμίκευση και τον υλισμό-ατομισμό.

Ο ΑΜΚΑ και η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης που θεσμοθέτησε  η προηγούμενη κυβέρνηση είναι τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για την οργάνωση της παγκόσμιας "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης" για χάρη της οποίας η σημερινή κυβέρνηση ίδρυσε και αντίστοιχο υπουργείο. Αυτό που διαφαίνεται εκ των προγραμματικών δηλώσεων  του πρωθυπουργού είναι η πρόθεση για έκδοση  μιας ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ  η οποία ,όπως ανέφερε, θα ονομάζεται "ηλεκτρονική κάρτα υγείας" και θα είναι αρκούντως "εξοπλισμένη" με τέτοια τεχνολογία, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με "διαλειτουργικό"  τρόπο στα πλαίσια της ολοκλήρωσης της "ηλεκτρονικής διακυβέρνησης". Είναι "ηλίου φαεινότερον" ότι θα είναι μία  υπερκάρτα η οποία θα αντικαταστήσει όλες τις κάρτες, τα βιβλιάρια ,τα διαβατήρια και τις αστυνομικές ταυτότητες  λίαν συντόμως.
Ο κύκλος της αποπεράτωσης της ηλεκτρονικής φυλακής, τα εγκαίνια της οποίας ετέθησαν ήδη απο τη συνθήκη Σένγκεν εδώ και χρόνια , όπως δείχνουν τα πράγματα κλείνει εντός ολίγου. 
Ο πολίτης αυτής της χώρας με το πιστόλι στον κρόταφο οδηγείται στα ΚΕΠ για να "ξαναβαφτιστεί".Εκεί μαζί με το όνομα  θα παραδώσουμε το πρόσωπό μας και το θεόσδοτο δώρο του αυτεξούσιου και της ελευθερίας για να παραλάβουμε τον απαραίτητο για την επιβίωση αριθμό-όνομα.
Δεν ακούσαμε δυστυχώς στις προγραμματικές δηλώσεις   ότι θα αρθούν όλα αυτά τα εκβιαστικά μέτρα εναντίον των Ελλήνων πολιτών που έθεσε η προηγούμενη κυβέρνηση  για την παραλαβή του ΑΜΚΑ και της κάρτας.Αντίθετα, αν καταλάβαμε καλά εκεί που πηγαίναμε με δρασκελιές στην παγκόσμια ηλεκτρονική φυλακή,τώρα θα πάμε τρέχοντας και με άλματα.
Σε λίγο καιρό όλα όσα λέγαμε τόσους μήνες και μας χλεύαζαν οι επαγγελματίες ενυπνιστές "Ορθόδοξοι" και μη ,θα είναι ΟΛΑ  πραγματικότητα.Απ΄ότι φαίνεται όπως λέει ο λαός "τα ψέμματα τέλειωσαν ", μόνο που δεν θα πάει "κάθε κατεργάρης στον πάγκο του" αλλά κάθε αντιρρησίας Ορθόδοξης συνείδησης στο περιθώριο και στην εξαφάνιση.
Δεν υπάρχουν πια περιθώρια επιλογών.Ο μόνος δρόμος που απέμεινε στον  Ορθόδοξο Χριστιανό  είναι η αποκατάσταση της σχέσης του  με τον μοναδικό και αληθινό μεσσία ,τον Σταυρωθέντα και Αναστάντα Ιησού Χριστό και η ομολογία της πίστης  μέσω της άρνησης παραλαβής κάθε είδους κάρτας που  οδηγεί στη σκλαβιά και το σφράγισμα.
Πιο κάτω παραθέτουμε ασχολίαστα μερικά στοιχεία για τη νεα ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο καθένας ας τα επεξεργαστεί όπως νομίζει.
==============================

"Ψηφιακή Στρατηγική 2007 - 2013"
http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=1516&PHPSESSID=6e51eaeb01a3b76948cdfb869c66f4a7

Σήμερα, πολλές πτυχές της παρελθούσης στρατηγικής και του σχεδιασμού για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση έχουν αλλάξει. Η Επιτροπή Πληροφορικής που δημιουργήθηκε πριν από ένα χρόνο περίπου, βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση ενός σχεδίου εθνικής επιχειρησιακής στρατηγικής με την ονομασία Ψηφιακή Στρατηγική. Το εν λόγω σχέδιο αφορά στη χρονική περίοδο 2007 έως και 2013 και προτείνει, ανάμεσα σε άλλα, την υιοθέτηση της πρακτικής των συγχρηματοδοτούμενων έργων και για το χώρο της πληροφορικής.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι το Σύζευξις, που αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, έχει πλέον κατακυρωθεί, κυβερνητική απόφαση για τη δημιουργία εθνικής δημόσιας πύλης στο Διαδίκτυο έχει ήδη ληφθεί, ενώ συστήθηκε και λειτουργεί Συμβούλιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΗΔ) και ειδική υπηρεσία η οποία θα αναλάβει το συντονισμό και την επιτυχή εφαρμογή των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΥΠΕΣΔΔΑ. Μάλιστα, το Συμβούλιο ήδη εκπονεί μελέτη για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης.
=====================================

Σχέδιο δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24226j_el.htm 

Το παρόν σχέδιο δράσης έχει ως στόχο να καταστήσει πιο αποτελεσματικές τις δημόσιες υπηρεσίες, να τις εκσυγχρονίσει και να ικανοποιεί καλύτερα τις ανάγκες του πληθυσμού. Για να το επιτύχει αυτό, προτείνει μια σειρά προτεραιοτήτων, καθώς κι ένα φύλλο πορείας, προκειμένου να επιταχύνει την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη.

ΠΡΑΞΗ

Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2006, Σχέδιο δράσης i2010 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση - Επιτάχυνση της θέσπισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων [COM (2006) 173 τελικό - Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα].

ΣΥΝΟΨΗ

Το σχέδιο δράσης υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης * στην Ευρώπη, για να ανταποκριθεί σε μια σειρά προκλήσεων και απαιτήσεων:
 • να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν πιο αποτελεσματικές οι δημόσιες υπηρεσίες·
 • να παρέχονται καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες στον πληθυσμό·
 • να καλυφθούν οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων που επιθυμούν λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη αποτελεσματικότητα·
 • να εξασφαλιστεί η διασυνοριακή συνέχεια των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία είναι απαραίτητη για την υποστήριξη της κινητικότητας στην Ευρώπη.
Πρωτοβουλίες που ελήφθησαν στον τομέα της διακυβέρνησης έχουν ήδη επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων σε ορισμένα κράτη μέλη. Επίσης, εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό των οικονομιών θα μπορούσε να ανέλθει στα 50 δισ., εφόσον η ηλεκτρονική τιμολόγηση γενικευθεί στην Ευρώπη.
Στόχοι του σχεδίου δράσης
Μέσω του σχεδίου δράσης η Επιτροπή επιδιώκει:
 • να επωφεληθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης·
 • να εξασφαλιστεί ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο δεν δημιουργεί νέα εμπόδια στην εσωτερική αγορά, κατά κύριο λόγο λόγω της έλλειψης λειτουργικότητας·
 • να επεκταθούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιτρέποντας οικονομίες κλίμακας.
ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το σχέδιο καθορίζει πέντε τομείς προτεραιότητας.
Πρόσβαση για όλους
Θα πρέπει όλοι να μπορούν να επωφεληθούν από την επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Γι' αυτό είναι απαραίτητο τα μειονεκτούντα άτομα να συναντούν όσο το δυνατόν λιγότερα εμπόδια στην πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά.
Σε αυτό τον αγώνα κατά του ψηφιακού ρήγματος, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν ότι μέχρι το 2010 όλος ο πληθυσμός, συμπεριλαμβανομένων των μειονεκτουσών κοινωνικών κατηγοριών, θα έχει σε μεγάλο βαθμό πρόσβαση στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα* και με το πρόγραμμα για την ηλεκτρονική ένταξη * [ΕΝ], η Επιτροπή θα υποστηρίξει τις προσπάθειες των κρατών μελών για την επίτευξη αυτών των στόχων.
Αυξημένη αποτελεσματικότητα
Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα χάρη σε μια καινοτόμο χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών * (ΤΠΕ) και να μειώσουν σημαντικά τη διοικητική επιβάρυνση μέχρι το 2010.
Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, το σχέδιο δράσης προβλέπει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα εφαρμόσουν σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης των επιπτώσεων και των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θα ληφθούν επίσης μέτρα που θα ευνοούν την ευρύτερη διάδοση των εμπειριών.
Υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με ισχυρό αντίκτυπο
Ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται και στις δύο πλευρές των εθνικών συνόρων αποτελούν βήματα σημαντικής προόδου για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις. Ως εκ τούτου, μπορούν να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα ηλεκτρονικής ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.
Μια από τις υπηρεσίες που έχουν μεγάλο αντίκτυπο είναι η ηλεκτρονική ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Οι δημόσιες συμβάσεις αντιπροσωπεύουν το 15 με 20% του ΑΕΠ, ή περίπου 1.500 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρώπη. Η ηλεκτρονική ανάθεση δημόσιων συμβάσεων θα μπορούσε να εξοικονομήσει ετησίως δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, εξ ου και η σημασία της ύπαρξης υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικής ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων.
Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να παρέχουν στο διοικητικό μηχανισμό τα μέσα για να καταστήσουν όλες τις δημόσιες συμβάσεις προσβάσιμες από το Διαδίκτυο. Ειδικότερα, τουλάχιστον το 50% των δημόσιων συμβάσεων που βρίσκονται πάνω από το κατώτατο όριο της ΕΚ (μεταξύ 50.000 ευρώ για τις απλές υπηρεσίες και 6.000.000 ευρώ για τα δημόσια έργα) πρόκειται να καταστούν ηλεκτρονικά προσβάσιμες μέχρι το 2010.
Το σχέδιο δράσης καθορίζει ένα φύλλο πορείας για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Μεταξύ του 2006 και του 2010, θα ληφθούν από τα κράτη μέλη μέτρα συνεργασίας με μεγάλο αντίκτυπο, που αφορούν άλλες διοικητικές υπηρεσίες.
Εφαρμογή εργαλείων-κλειδιών
Για τη βελτιστοποίηση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι απαραίτητα ορισμένα εργαλεία-κλειδιά, όπως:
 • τα διαλειτουργικά * συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικής ταυτότητας (e-ID) για την πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες·
 • η ηλεκτρονική θεώρηση εγγράφων·
 • η ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.
Τα κράτη μέλη συμφώνησαν να θεσπίσουν, μέχρι το 2010, προστατευμένα συστήματα αμοιβαίας αναγνώρισης εθνικών ηλεκτρονικών ταυτοτήτων για τους δικτυακούς τόπους και τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης.
Η Επιτροπή θα συμβάλει σε αυτές τις προσπάθειες, καθορίζοντας κοινές προδιαγραφές για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, επιβλέποντας τα πρότυπα προγράμματα μεγάλης κλίμακας των συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.
Αυξημένη συμμετοχή στη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων
Οι ΤΠΕ προσφέρουν πραγματικές δυνατότητες συμμετοχής στον δημόσιο διάλογο σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων και στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, ποσοστό 65% των συμμετεχόντων σε ηλεκτρονική έρευνα που αφορούσε την πολιτική της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θεωρούν ότι η ηλεκτρονική δημοκρατία («e-democracy») είναι σε θέση να συμβάλει στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος.
Για να ενθαρρύνει αυτή τη δυνατότητα, το σχέδιο δράσης προτείνει την υποστήριξη σχεδίων που χρησιμοποιούν ΤΠΕ με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική ζωή.
Πλαίσιο
19.Το παρόν σχέδιο δράσης εντάσσεται στα πλαίσια της στρατηγικής i2010 της ΕΕ, η οποία στοχεύει στο να τονώσει την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη. Στηρίζεται στην υπουργική δήλωση που υιοθετήθηκε στην 3η υπουργική διάσκεψη για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (Νοέμβριος 2005, Μάντσεστερ, Ηνωμένο Βασίλειο). Από αυτό προέκυψαν αξιόλογοι στόχοι προς επίτευξη μέχρι το 2010 στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Λέξεις- κλειδιά της πράξης
 • Διαλειτουργικότητα: η διαλειτουργικότητα αναφέρεται στο γεγονός ότι πολλά συστήματα, είτε είναι πανομοιότυπα είτε διαφέρουν ριζικά, μπορούν να επικοινωνήσουν χωρίς να υπάρχουν αμφισημίες και να συνεργαστούν.
 • Ηλεκτρονική διακυβέρνηση («e-government»): η ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποβλέπει στο να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι σε θέση να μειώσει τα έξοδα τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τις κυβερνήσεις και να διευκολύνει τις συναλλαγές μεταξύ των διοικήσεων και των διοικουμένων. Επιπροσθέτως, συμβάλλει στο να καταστεί ο δημόσιος τομέας πιο ανοιχτός και διαφανής καθώς και οι κυβερνήσεις πιο κατανοητές και υπεύθυνες απέναντι στους πολίτες τους.
 • Ηλεκτρονική ένταξη (e-inclusion): αυτή η έννοια συνδέεται με την εξάπλωση της κοινωνίας της πληροφορίας σε όλους, δηλαδή μιας κοινωνίας η οποία εγγυάται σε όλους, σε λογικές τιμές, την ίδια πρόσβαση στις ΤΠΕ και την ίδια διαθεσιμότητα. Πιο συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική ένταξη στοχεύει στο να εφαρμόσει συστήματα που θα επιτρέπουν σε άτομα με αναπηρίες και σε ηλικιωμένα άτομα να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.
 • Ηλεκτρονική προσβασιμότητα (e-Accessibility): η έννοια της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας (ή eAccessibility) αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στο να εξασφαλίσουν την πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας. Το ζητούμενο είναι η άρση των τεχνικών, νομικών και άλλων εμποδίων με τα οποία μπορεί να έλθουν αντιμέτωπα ορισμένα άτομα όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των ΤΠΕ.
 • Τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ): ο όρος ΤΠΕ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, εφαρμογών, τεχνολογιών, εξοπλισμών και λογισμικών, δηλαδή μέσα όπως το τηλέφωνο και το Διαδίκτυο, η εκμάθηση εξ αποστάσεως, οι τηλεοράσεις, οι υπολογιστές, τα δίκτυα και τα απαραίτητα λογισμικά που είναι αναγκαία για τη χρήση αυτών των τεχνολογιών, οι οποίες επιφέρουν επανάσταση στις κοινωνικές, πολιτιστικές και εν γένει οικονομικές δομές, διαμορφώνοντας νέες συμπεριφορές απέναντι στις πληροφορίες, τις γνώσεις, τις επαγγελματικές δραστηριότητες κ.ο.κ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα όταν διατυπώνονται με ευπρέπεια και ευγένεια.